Islamya Anjuman Amsterdam - Ahle-Sunnah Wal-Jama'a Hanafi


Ga naar de inhoudsopgave

Ramadan bericht

Islam > Ramadan bericht

ISLAM
Op deze pagina zult u wetenswaardige artikelen vinden die het lezen waard zijn.

Mocht u een inbreng willen hebben met een artikel op deze pagina neemt u dan contact op met IAA.

Ramadanbericht nr.9

Ramadan - de maand van de Qoraan!

Ramadan is de maand van de Qoraan. In deze gezegende maand is Allah met het neerzenden van de edele Qoraan, met de tussenkomst van de engel Jibriel, op onze nobele profeet Mohammed salla allaho 'alaihi wa sellam begonnen.

Allah zegt:

"De maand Ramadan is het waarin de Qoraan is neergezonden als leiding voor de mensheid ..." [2:185]

Dit gezegende boek, dat vanaf het moment van openbaring tot aan de dag van vandaag onevenaard is gebleven.

Allah heeft de Arabieren, welke bekend stonden om hun welbespraaktheid, meerdere keren uitgedaagd om met een gelijkwaardig boek te komen. Of slechts met een gelijkwaardig hoofdstuk.

"En als jullie in twijfel verkeren over wat wij hebben neergezonden aan Onze dienaar(Mohammed), brengt dan een gelijkwaardig soerah voort ..." [2:23]

In een ander vers verduidelijkt Allah hun onvermogen daartoe:

"Zeg: Al zouden de mensen en de djin's bij elkaar komen om met iets gelijkwaardigs aan deze Qoraan te komen, dan zouden zij niet met iets gelijkwaardigs kunnen komen. Al zouden zij elkaars helpers hierbij zijn." [17:88]

Meer dan 14 eeuwen zijn verstreken en niemand is in staat geweest om deze uitdaging aan te gaan! Dit is n van de overduidelijke bewijzen dat dit boek het woord van Allah is.

Dit geweldige boek dat vanaf moment van openbaring tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, door de bescherming van Allah.

"Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (Qoraan) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij beschermen het." [15:9]

Dit boek is onze trots.

"Wij hebben aan jullie een boek neergezonden waarin zich jullie trots bevindt, begrijpen jullie dan niet?" [21:10]

Het leven volgens en handelen naar dit boek is reden van trots en aanzien voor de moslims. Toen de metgezellen en de vrome voorgangers naar de leringen van de Qoraan leefden, heeft Allah hen in status en rang verheven boven alle volkeren.

En nadat de moslims dit boek hebben verruild voor andere normen en waarden en er niet naar handelen, zijn zij achtergesteld geraakt.

Dit boek is voor de gelovigen leiding, genezing en barmhartigheid.

"Zeg: hij (de Qoraan) is voor de gelovigen leiding en genezing" [41:44]

In een ander vers:

En Wij zenden de Qoraan als genezing en barmhartigheid voor de gelovigen." [17:82]

Allah heeft dit boek ruh genoemd, wat ziel betekent. Omdat dit boek het ziel leven geeft, net zoals de regen het uitgedroogde land doet leven.

"Z hebben Wij aan jou een 'Rh' geopenbaard, een zaak van Ons." [42:52]

Allah heeft dit boek licht genoemd.

"Geloof in Allah en Zijn boodschapper en het licht dat Wij hebben neergezonden ..."[64:8]

Het is een licht dat jou leidt uit de duisternissen van onwetendheid, twijfels en ongeloof.

Wie naar deze Qoraan handelt is gegarandeerd van verbetering op alle aspecten van het leven. Omdat deze Qoraan niet alleen leidt naar het goede, maar naar het betere. Dus wie naar deze Qoraan handelt is continu in verbetering, zijn leven lang.

"Voorwaar, deze Qoraan leidt naar het betere ..." [17:9]

Dit boek vertelt over de schepping van de mens, van de hemelen en aarde, vertelt over de voorgaande volkeren met hun profeten, vertelt over het paradijs en welke daden leiden naar het paradijs. Vertelt over de Hel en welke daden leiden naar de Hel ... dit allemaal op een manier die de gelovigen doet huiveren.

Dit is geen boek, zoals andere boeken, dat in een korte recensie wordt omschreven. Dit is een boek dat jezelf aandachtig moet lezen!

De profeet salla allaho 'alaihi wa sellam zegt over de verdienste van het lezen van de Qoraan:

'Wie een letter leest van Allah's boek heeft (als beloning) een hasanah, en elke hasanah wordt vertienvoudigd.' [Tirmidhi]

Er is overleverd over meerdere van onze vrome voorgangers dat zij zodra de maand Ramadan aanbrak, zich met niets anders bezighielden dan met de Qoraan.

'Uthmaan - moge Allah tevreden met hem zijn - zei: 'Als jullie harten rein waren zouden deze geen genoeg krijgen van (het reciteren van) de Qoraan.'

Voor degenen die in staat zijn om vlot de Qoraan te lezen, is het de bedoeling om deze minimaal n keer uit te lezen. Maak een schema en je bent klaar.

Wie wat minder vlot de Qoraan leest, leest wat binnen zijn vermogen is. Degene die moeite heeft met het lezen van de Qoraan, heeft twee beloningen. Beloning voor het lezen van de Qoraan en beloning voor de moeite.

Voor onze broeders en zusters die de arabische taal niet machtig zijn, is het onderhand geen tijd om daar verandering in te brengen? Het leren van de arabische taal is een investering waar jij jouw leven lang profijt van zult hebben. Moeilijk is het niet, het enige wat het vereist is een wil.

Beste broeders en zusters, is het gepast om een boek van dit formaat geen deel te doen uitmaken van ons leven? Een boek waarin zich onze leiding, genezing, rust en trots bevindt. Een boek dat van ons een beter mens maakt.

We zijn moslims en geloven in Allah, maar vervolgens hechten we maar weinig waarde aan Zijn boodschap?


Copyright 2019 Islamya Anjuman Amsterdam
IBAN rekeningnr. NL36ABNA0445626836 t.n.v. Islamya Anjuman
Alle rechten voorbehouden
Ahle Sunnat Wal Djamaat


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu