Islamya Anjuman Amsterdam - Ahle-Sunnah Wal-Jama'a Hanafi


Ga naar de inhoudsopgave

Over

Over

Moskee Islamya te AmsterdamMeer over IAA

Rechtsvorm : Vereniging
Naam : Islamya Anjuman Amsterdam (I.A.A) (Ahle Sunnat Wal Djamaat)
Oprichtingsdatum : 4 november 1983 voor onbepaalde tijd
Inschrijvingsnummer KvK : 40534161
Secretariaat : Grubbehoeve 41
1103 GH Amsterdam Zuidoost
Contactpersoon : R.A Alibocus (voorzitter)
Voorzitter : R. A Alibocus
Vice-Voorzitter : (vacant)
Secretaris : Airien Bhoelan (Secretaris)
Penningmeester : S. Nabie ( penningmeester)
Tweede Penningmeester : S. H Moenna (tweede penningmeester)
Bestuurlijke organisatie : min 7 - max 9 bestuursposten
Raad van commissarissen : 3 commissarisposten
Imaam : Hadjie R.A Alibocus
Tweede Imaam : R. Dilrosun
Leden en belangstellenden : ca. 200 personen (ca. 100 gezinnen)
Moskeeruimte voor vrijdaggebed : Grubbehoeve 41 te Amsterdam Zuidoost

Bank : ABN AMRO Bank Burg. de Vlugtlaan
Postbus 80072
1005 BB Amsterdam


Rekeningnummer :NL36ABNA0445626836 t.n.v. Islamya Anjuman

Doelstellingen:
- Het behartigen en bevorderen van religieuze, culturele en sociale belangen van de in Nederland
wonende Moslims en in het bijzonder, de Amsterdammers.
- Het oprichten en in standhouden van Moskeeen in Nederland
- Het verspreiden prediken en verkondigen van de leer van de Islam, zoals zij is vastgelegd in Koran.
- Het bevorderen van de Interreligieuze betrekkingen.
- Het houden van bijeenkomsten tot het vervullen van de gebedsplicht, het gezamenlijk vieren van –en
deel nemen aan alle Islamitische feesten.
- Het geven van cursussen in Urdu, Arabisch en de Islamitische godsdienst.
- Het onderhouden van kontakten en komen tot mogelijke samenwerking met andere organisaties.
- Het gebruik maken van alle wettige middelen welde doelstelling van de vereniging kunnen
bevorderen.

Activiteiten:

Vrijdaggebedsdiensten ”Djoemanamaaz”
Wij organiseren voor alle moslims elke vrijdag gebedsdiensten in de wintermaanden van 13.00 uur tot 14.00 uur en zomers van 14.00 uur tot 15.00 uur. Dit alles op het adres Grubbehoeve 41 te Amsterdam.

Ramadan, Suikerfeest en:

Tijdens de vastenmaand worden alle 30 dagen Tarawie gebedsdiensten van een uur georganiseerd in de Moskeeruimte. Iedereen is hierbij voor het gebed welkom.

Ter afsluiting van de vastenmaand de “Ied Ul Fitreviering” in de volksmond hier bekend als suikerfeest wordt elk jaar gevierd.
Hierbij zijn naast de leden, de buurtbewoners gelovigen of niet gelovigen van de buurt van harte welkom om kennis met elkaar te maken, beter te leren kennen en samen te genieten van de culturele voordrachten, lekkernijen en de viering.
Sprekers van het stadsdeel, de dominee van de kerk en de Imam worden uitgenodigd om elkaar te feliciteren en de aanwezigen toe te spreken betreffende actuele onderwerpen en de diepere betekenis van de viering.


“De eerste daad waarvoor de dienaar van Allah op de Dag der Opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed."

Copyright © 2019 Islamya Anjuman Amsterdam
IBAN rekeningnr. NL36ABNA0445626836 t.n.v. Islamya Anjuman
Alle rechten voorbehouden
Ahle Sunnat Wal Djamaat


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu