Islamya Anjuman Amsterdam - Ahle-Sunnah Wal-Jama'a Hanafi


Ga naar de inhoudsopgave

Assalamu Alaikum!

Welkom bij Islamya Anjuman Amsterdam!
Hartelijk welkom op de website van Islamya Anjuman Amsterdam (IAA).

Op deze site kunnen onze leden en geïnteresseerden in de vereniging meer lezen over onze doelstellingen, activiteiten en agenda.
Ook zal deze site voorzien worden van verschillende artikelen over uiteenlopende onderwerpen, met een Islamitisch religieus karakter.

Klik op de bovenstaande knoppen om de andere delen van de site te bezoeken, of kijk onder in de "Laatste nieuws-sectie" voor de laatste updates!Waterschade
Donderdag 7 september 2018

Beste broeders, zusters en lieve kinderen in de Islam,

De moskeebezoekers die wekelijks de Djoema namaaz bijwonen in onze Moskee zal het opgevallen zijn. De moskee ruimte en de keuken zijn ontregeld. Het moskee tapijt en het zeil is verwijderd en de betonnen vloer is zichtbaar. Het keukenblok is ontruimd van alle keukenspullen en op de tafel geplaatst. Het oogt rommelig allemaal. De oorzaak van dit alles is de waterschade die we hebben gehad toen het op donderdag 7 september en vrijdag 8 september flink heeft geregend. Hemelwaterafvoer van de put in de straat was verstopt geraakt waardoor al het water onze moskeeruimte in is gelopen vanuit de keukenspoelbak en daarna via de trapzijde in de namaaz-ruimte. Hierdoor is het zeil en namaaztapijt volledig onbruikbaar geworden en hebben we ze moeten verwijderen en weggooien. Inmiddels heeft de inboedelverzekering ons schadeloos gesteld en is via de opstalverzekering het herstel van de vloer, muren en keukenblok in gang gezet. Helaas gaat het niet zo snel met het herstellen als wij verwacht hadden en moeten we de komende tijd onze activiteiten op een laag pitje zetten vanwege dat de ruimte niet klaar is. Het bestuur is voornemens de namaaz ruimte te betegelen en opnieuw te voorzien van nieuw Moskee tapijt. Echter dit kost geld en tijd en doen wij een beroep op onze leden om mee te helpen in welke vorm dan ook. Mocht U ons willen steunen in de vorm van een donatie dan zullen wij U zeer erkentelijk zijn. Allah zal U belonen en een plek in het Paradijs reserveren voor al diegenen die ons in welke vorm dan ook steunen. Uw hulp is meer dan welkom!

Mocht u vragen hebben dan kunt U hiervoor contact opnemen met de voorzitter Hadji R. Alibocus via nummer 06-50204368.

Namens het IAA bestuur hopen wij U bij deze geinformeerd te hebben over de stand van zaken tav. onze kleine bescheiden Moskee,
Goda Hafiez

Allah zegt: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.”

Likes us on Facebook

Copyright © 2018 Islamya Anjuman Amsterdam
IBAN rekeningnr. NL36ABNA0445626836 t.n.v. Islamya Anjuman
Alle rechten voorbehouden
Ahle Sunnat Wal Djamaat


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu